19-01-2017 19:46

En toen... kwam de commissaris van de Koning, Johan Remkes naar Bergen

Het gaat, aldus Remkes, in Bergen waarschijnlijk om 800 tot 900 handhavingszaken

Leek het nu echt zo dat Burgemeester Hafkamp nerveus de Commissaris van de Koning, Johan Remkes, met twee versprekingen introduceerde? Remkes kon er wel om lachen en redde Hafkamp met een grapje.

Klik hier voor het filmpje van RTVNH


Onbegrip toonde Remkes voor het ontbreken van beleid, dat er toch al sinds 2008 is.

Hij verklaarde zijn bezoek, dat vooral was ingegeven door de enorme hoeveelheid brieven over handhaving die hij van inwoners ontving. Remkes: “Dan ga ik zelf wel, om me op de hoogte te laten stellen.” Er had bovendien op 1 januari een plan van aanpak moeten liggen, met duidelijke doelstellingen.

Remkes sprak over: “Een prop in de recreatieve handhaving.” Tijdens het gesprek schoot bij de liberaal Remkes meer dan eens een prop van ergernis los en soms kon hij zijn frustratie nauwelijks verhullen. Met stemverheffing waarschuwde hij de raad dat zij haar plicht niet moet verzaken om het college op handhaving te controleren. Indien de Provincie taakverwaarlozing constateert, zal zij op kosten van de gemeente – niet van harte – de handhaving overnemen.

Remkes schetste een beeld van willekeur en ongelijkheid in de gemeente. Evenals van verstoorde verhoudingen tussen burgers onderling en tegen de gemeente. Onbegrip toonde Remkes voor het ontbreken van beleid, dat er toch al sinds 2008 is. Hij schetste een eenvoudig, horizontaal model van toezicht, en voegde daar bijna bulderend aan toe dat de raad het college moet controleren. Tussentijds herpakte Hafkamp zich ook weer. Ze gaf het woord aan de raadsleden. Cees Roem (VVD) beet solide het spits af: “Voor het eerst in mijn lange politieke carrière weet ik niet hoe ik mijn controlerende taak moet uitvoeren. Er is tweespalt en soms hebben inwoners gelijk.” Hij zag het college niet meebewegen door te kiezen voor andere invalshoeken, zoals mediation: “Dat doet de reputatie van het openbaar bestuur geen goed.”

Janina Luttik-Swart (Kies Lokaal) stelde vragen over ondersteuning, maatwerk en het stellen van grenzen aan het indienen van WOB-verzoeken. Dat laatste klonk, zoals gewoonlijk bij deze partij, beschuldigend in de richting van inwoners.
Volgens Frits David Zeiler (Gemeentebelangen) was de aanleiding voor het bezoek van Remkes niet leuk. Hij sloot zich aan bij de kritiek van Cees Roem: “We stuiten op structurele problemen.” Net als Cees Roem noemde Frits David Zeiler Vos en Schouw bij naam. Hij opperde: “Dat de provincie de gemeente wellicht te hulp kon schieten bij onoplosbare zaken.”

Per Ooijevaar (CDA), Solita Groen-Bruschke (Groen Links) en Marcel Halff (D66) voegden daar detailvragen aan toe. Remkes stelde bij de beantwoording dat de verhoudingen in de raad volledig gepolariseerd waren: “Dat staat een open discussie in de weg, ook met inwoners.” Hij bleef hameren op het ontbreken van een helder beleid in de vorm van een plan van aanpak. Van Remkes mag de raad het college in individuele gevallen kritischer bevragen. Ook de commissaris begaf zich op het gladde college-ijs met de opmerking: “Dat inwoners voor hun belang mogen opkomen, maar dat zij niet altijd de waarheid aan hun zijde hebben. Zeker uitspraken van de Raad van State (RvS) zijn bindend.” Opmerkelijk, omdat in Bergen juist het college dergelijk uitspraken stelselmatig aan haar laars lapt, terwijl zij inwoners erop vastnagelt.

Volgens Remkes is er slechts beleid – geen geest van een bestemmingsplan. Hij bleef benadrukken dat: ”Je richting inwoners een verduveld goed verhaal moet hebben.” Met toenemende ergernis herhaalde hij: “De prop moet opgelost worden. Wegwerken die bulk. Dat is uw verantwoordelijkheid.” Misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan, want het gaat, aldus Remkes, in Bergen waarschijnlijk om 800 tot 900 handhavingszaken. Even een vlekje wegwerken? Al is gedogen, als uitzondering op de regel, volgens Remkes mogelijk. Frits David Zeiler probeerde Remkes over te halen met een delegatie naar Haarlem te komen. Hij vermoedde: “Dat onze middelen tekort schieten.” Het antwoord van Remkes was voor ingewijden misschien wel veelzeggend. Technische vragen mogen via het college aan de Provincie gesteld worden: “In fatsoenlijke verhoudingen zou dat moeten werken.” Uh, de kern van het probleem?

Janina Luttik-Swart constateerde een verruwing van het debat, met name op social media. Voorspelbaar! Volgens Remkes “Levert een toename van decibellen geen verbetering van het debat op.” Klaarblijkelijk wist hij niet dat tijdens de nieuwjaarsreceptie een beschaafd stil protest door onze bestuurders ruw de kop werd ingedrukt. Alsof dat geen intimiderend gedrag is. Marcel Halff vroeg ten slotte nog of de Commissaris van de Koning de bomenkap bij Staatsbosbeheer wilde stilleggen. Ja, dat leest u goed: D66 lijdt aan concentratieproblemen. Tanny Glas (Kies Lokaal) ijverde, zoals gewoonlijk, voor een specifieke uitzondering voor Egmonders. Maar volgens Remkes zijn er geen uitzonderingen mogelijk. In Egmond vallen dus harde klappen.

In zijn slotwoord zei Remkes: “In het openbaar bestuur is er geen populariteitsprijs te winnen. Dat geldt ook voor raadsleden.” Desondanks vermoed ik dat Remkes inmiddels een duidelijker beeld heeft gekregen van wat er werkelijk in Bergen aan de hand is. In plaats van voor iedereen helder beleid te formuleren, verschuilt het college van Burgemeester en wethouders zich achter vage ‘richtlijnen van het Rijk’. Terwijl de raad naar lucht hapt, worden in de kernen willekeurige inwoners ‘rücksichtslos’ gehandhaafd en zonder pardon uitgezet. De onrust of razernij van een groeiend aantal ‘Bergenaren’ is ook na het vertrek van Remkes allerminst afgenomen.

Loet Spaanstra

 

 

Deel deze pagina